ΕΙΔ11. Διαχωριστικό δωματίου

Διαχωριστικό δωματίου με οκτώ φύλλα ανοιγόμενα. Το κάθε φύλλο φέρει  μονό υαλοπίνακα  διαφανή πάχους  5 χιλ. , 3 οριζόντια καίτια και  κάτω ταμπλά. Στο ενδιάμεσο προβλέπεται χειροποίητη ξύλινη βιβλιοθήκη. Περιλαμβάνεται ξύλινη χειροποίητη μετώπη (υπέρθυρο) .

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!