Κουφώματα

Κουφώματα

Τα κουφώματα χωρίζονται σε μπαλκανόπορτες και παράθυρα: