Προϊόντα

Κουζίνες

Τα χρώματα και τα σχέδια ποικίλουν ανάλογα. Οι μηχανισμοί που περιλαμβάνονται είναι οι μεντεσέδες, μπάζα 10 εκατοστών, ξύλινη μετώπη εφόσον ζητηθεί και τροφοθήκη.